2

Ndërtimtari dhe Patundshmëri

1

Tregëti Globale

2

Turimzëm dhe Rekreacion

0

Sherbimet Financiare dhe Juridike

0

Mobileri

0

Marketing dhe Consulting

0

Industria ushqimore

0

Sherbime Tjera